Što su digitalne valute središnjih banaka (CBDC-i)?

Digitalne valute središnjih banaka digitalni su tokeni, slični kriptovalutama, koje izdaje središnja banka neke zemlje. One su vezane za vrijednost fiksnih valuta pojedinih zemalja. Mnoge zemlje razvijaju CBDC-e, a neke su ih već i implementirale.

Razumijevanje CBDC-a

Fiat novac valuta je koju izdaje država i koja nije podržana fizičkom robom poput zlata ili srebra. Smatra se oblikom zakonskog sredstva plaćanja koje se može koristiti za razmjenu dobara i usluga. Fiat novac inače dolazi u obliku novčanica i kovanica, ali tehnologija je omogućila vladama i financijskim institucijama da fizički fiat novac dopune modelom temeljenim na kreditima, u kojem se stanja i transakcije bilježe digitalno.

Uvođenje i razvoj kriptovaluta i blockchain tehnologije stvorili su daljnji interes za bezgotovinskim društvima i digitalnim valutama. Stoga vlade i središnje banke diljem svijeta istražuju mogućnost korištenja digitalnih valuta koje podupiru. Budu li implementirane, te će valute imati puno povjerenje i potporu vlada koje su ih izdale, jednako kao i fiat novac.

Ciljevi CBDC-a

Glavni je cilj CBDC-a pružiti tvrtkama i potrošačima privatnost, prenosivost, praktičnost, pristupačnost i financijsku sigurnost. CBDC-i bi mogli smanjiti i održavanje koje zahtijeva složeni financijski sustav, smanjiti troškove prekograničnih transakcija i pružiti onima koji trenutačno koriste alternativne metode prijenosa novca opcije s nižim troškovima.

Digitalne valute središnjih banaka smanjile bi i rizike korištenja digitalnih valuta u njihovom trenutnom obliku. Iako vrlo primamljive, kriptovalute vrlo su nestabilne, a njihova vrijednost stalno varira. Takva volatilnost može uzrokovati ozbiljan financijski stres mnogim kućanstvima i utjecati na ukupnu stabilnost gospodarstva. CBDC-i, koje podržavaju vlade i kontroliraju središnje banke, osigurali bi kućanstvima, potrošačima i tvrtkama stabilan način razmjene digitalnih valuta.

Vrste CBDC-a

Postoje dvije vrste CBDC-a, veleprodajni i maloprodajni. Veleprodajne CBDC-e ponajprije koriste financijske institucije. Maloprodajne CBDC-e koriste potrošači i tvrtke, slično fizičkim oblicima valuta.

Veleprodajni CBDC-i slični su držanju rezervi u središnjoj banci. Središnja banka dodjeljuje instituciji račun za polaganje sredstava ili podmirivanje međubankarskih transfera. Središnja banka tada može koristiti alate monetarne politike, poput obveznih rezervi ili kamata na stanje pričuva, kako bi utjecale na kreditiranje i odredile kamatne stope.

Maloprodajni CBDC-i digitalne su valute koje podupire vlada, a koriste ih potrošači i tvrtke. Oni eliminiraju posrednički rizik, to jest rizik da privatni izdavatelji digitalnih valuta mogu bankrotirati i izgubiti imovinu klijenata.

Postoje dvije vrste maloprodajnih CBDC-a. Razlikuju se u načinu na koji pojedinačni korisnici pristupaju svojoj valuti i kako je koriste. Maloprodajnim CBDC-ma koji se temelje na tokenima može se pristupiti privatnim ili javnim ključevima. Ta metoda provjere omogućava korisnicima anonimna izvršavanja transakcija. Maloprodajni CBDC-i koji se temelje na računima zahtijevaju digitalnu identifikaciju da bi se pristupilo računu.

CBDC-i u odnosu na kriptovalute

Ekosustavi kriptovaluta daju uvid u sustav alternativnih valuta u kojem glomazni propisi ne diktiraju uvjete svake transakcije. Teško ih je umnožiti ili krivotvoriti i osigurani su mehanizmima konsenzusa koji sprečavaju neovlašteno mijenjanje. Usto, kriptovalute su neregulirane i decentralizirane. Njihovu vrijednost određuju raspoloženje ulagača, upotreba i interes korisnika. One su i dalje nestabilna imovina, prikladnija za špekulacije, što ih čini malo vjerojatnim kandidatom za korištenje u financijskom sustavu koji zahtijeva stabilnost.

Digitalne valute središnjih banaka osmišljene su da budu slične kriptovalutama, ali ne treba im nužno blockchain tehnologija ili mehanizmi konsenzusa. Za razliku od kriptovaluta, regulirani i centralizirani CBDC-i odražavaju vrijednost fiat valuta i dizajnirani su sa svrhom da osiguraju stabilnost i sigurnost.

Što su tržišta bikova i medvjeda?

Što je MiCA?