Intervju tjedna, Marko Rakar – financijski i IT stručnjak

Intervju tjedna, Marko Rakar – najava

„Banka Signature zatvorena je kako bi se poslala antikripto poruka“